Konsernstyret

Bernt Olufsen

Ansatt som redaktør i Schibsted Media Group siden 2011. Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og i VGs politiske avdeling, i tillegg til at han har hatt ulike lederjobber i VG - bl.a. vaktsjef, sjef for VGs politiske avdeling, redaksjonssjef, nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør (sistnevnte i perioden 1994 – 2011). Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv. Han sitter p.t. i styret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Ethical Journalism Network (EJN).

Legg til i min rapport

Bente Rathe

Utdannet MBA, University of Denver (1986). Fra 2002 selvstendig næringsdrivende (styregrossist og seniorrådgiver). Visekonsernsjef i Gjensidige NOR frem til 2002. Nåværende tillitsverv: styreleder i Ecohz AS og Cenium AS. Styremedlem i Svenska Handelsbanken AB (Sverige), Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS og Salmar ASA. Tidligere styremedlem i Aker Kværner Holding AS, Statens pensjonsfond utlands Etikkråd, nestleder i Norsk Hydro ASA, har vært styremedlem i Statoil ASA, Innovasjon Norge og Kongsberg Automobile ASA, Aker Kværner Holding AS, Powel AS, Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland samt styreleder i flere datterselskaper innen Gjensidige Nor.

Legg til i min rapport

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug er adm. direktør i ESV Digital, Nordic. Hun startet sin karriere i norsk presse som tidenes yngste medlem i Norsk Redaktørforening. Senere er hun best kjent som seriegründer innen IT- og medieselskaper. På midten av 90-tallet startet hun Digital Hverdag AS og ledet dette selskapet gjennom flere fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering av i Stockholm. Hun er medlem av konsernstyrene i Europris ASA, Eika-gruppen og Cxense ASA. Foruten erfaring fra presse, reklame og informasjonsbransjen, har hun deltatt som rådgiver i E-Forum Norge under tre ulike næringsministre. De fire siste årene har hun vært medgründer og styreleder i selskapet DotGlobal AS, som har kjøpt rettighetene til topplevel-domenet .global. Hun sitter i Regjeringen oppnevnte ekspertutvalg som skal vurdere den fremtidige finansieringen av NRK. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, er godkjent kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole og har nettopp fullført coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI.

Legg til i min rapport

Trond Berger

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og har befalsskole (1977). Tiltrådte som konserndirektør i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, investor relation, merger and acquisition, juridisk og compliance. Trond Berger kom fra stillingen som investeringsdirektør i Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) i Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i en rekke Schibsted-selskaper.

Legg til i min rapport

Hans-Tore Bjerkaas

Bjerkaas er cand.mag. fra Universitetet i Tromsø med fagene historie, norsk og filosofi. Han jobbet i NRK fra 1977 til 2014, bare avbrutt av et år som programredaktør i Tv2. I NRK hadde Bjerkaas mange ulike stillinger; programsekretær, distriktsredaktør, fjernsynsdirektør, og fra 2007 til 2013 var han kringkastingssjef. Bjerkaas er styreleder i Ullevål Media Center og styremedlem i Sparebank1 Nord-Norge og Litteraturhuset.

Legg til i min rapport

Stig Eide Sivertsen

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal og EMGS, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Legg til i min rapport

Victoria Svanberg

Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Innen mediebransjen har hun erfaring fra styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har også arbeidet som konsulent innen individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i Nye Wermlands-Tidnings AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fire skianlegg.

Legg til i min rapport

Terje Eidsvåg

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU og har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg og sitter i dag i kontrollkomiteen og eierskapsutvalget til journalistlaget.

Legg til i min rapport

Marianne Leite

Marianne Leite (Parat Media) er utdannet innen reiseliv og turisme og har også jobbet med prosjekter innen reiselivet. I tillegg har hun studert engelsk og mediekunnskap. Leite begynte i Harstad Tidende i 2005 og jobber i dag som medierådgiver i avisen. I tillegg har hun erfaring fra bemanningsbransjen og har jobbet en periode med lønn/personal innen regnskapsbransje og skipsindustri.

Legg til i min rapport

Rune Setsaas

Utdannet trykker med fagbrev. Ansatt i tidligere Adressa Trykk, nå Polaris Trykk Trondheim, i 2000. Mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim AS og Polaris Trykk AS. Medlem av konsernutvalget i Polaris Media. Medlem av tariff/bransjeråd avis Fellesforbundet. Klubbleder for Trykkeriklubben Polaris Trykk Trondheim.

Legg til i min rapport