Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20162015                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 240 690272 510 
Pantesikret gjeld per 31.12 240 690272 510 
     
Adresseavisen Gruppen AS 117 858117 858 
Harstad Tidende Gruppen AS 73 09973 099 
Polaris Trykk AS                  171 629171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  47 87747 877 
Sum 713 055713 055 
     
     
Konsernets garatier er hovedsaklig relatert til husleie (35,5 mill) og skattetrekk (38,5 mill).    
 
Garantiansvar 20162015 
Garantier konsernselskaper 73 93381 315 
Sum 73 93381 315 

 

Legg til i min rapport