Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20162015                                                                              
Distribusjonskostnader 164 159161 807 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 67 90787 315 
Telefon og porto 16 74019 809 
Reisekostnader 27 01731 068 
IT-kostnader 42 51843 352 
IT og kontorkostnader 10 98812 666 
Drift bygninger og driftsmidler 94 33193 476 
Tap på fordringer 1602 394 
Annen driftskostnad 28 47938 809 
Sum 454 449492 925 

 

Legg til i min rapport