Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20162015                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 63 03368 122 
Forskuddsbetalt abonnement 117 508114 700 
Feriepenger 68 45570 930 
Annen kortsiktig gjeld 101 88366 190 
herav avsetning sluttpakker 1) 56 22110 700 
Annen kortsiktig gjeld 350 879319 942 
  1) for ytterligere informasjon se note 23. 

 

 

Legg til i min rapport