Note 23. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. 

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre AvsetningerSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1.55 92621 829 77 818 
Avsatt i perioden49 85351 623313101 789 
Reversert i perioden-14 637-11 711 -26 348 
Benyttet avsetning i perioden-3 337 -5 896 -9 233 
Balanse pr 31.12.201687 80555 908313144 026 

 

Utbetales i 201736 548                                                                                                                                            
Utbetales etter 2017107 477 
Sum144 026 

 

Legg til i min rapport