Note 4. Driftssegmenter

 

                 20162015                                              
Driftsinntekter    
Adresseavisen Gruppen 743 619814 801 
Polaris Media Nordvestlandet 352 362372 829 
Polaris Media Nord-Norge 222 853233 896 
Polaris Trykk 355 821358 271 
Andre 3 5075 945 
Eliminering -157 423-161 325 
Sum driftsinntekter 1 520 7391 624 418 
     
EBITDA    
Adresseavisen Gruppen 17 446136 181 
Polaris Media Nordvestlandet 7 03826 634 
Polaris Media Nord-Norge 11 86618 854 
Polaris Trykk 39 58643 520 
Andre -34 007-35 506 
Sum EBITDA 41 928189 692 
     
EBIT    
Adresseavisen Gruppen -4 790109 818 
Polaris Media Nordvestlandet 1 035-78 793 
Polaris Media Nord-Norge 5 4299 543 
Polaris Trykk -58 641-5 530 
Andre -47 571-48 374 
Sum EBIT -104 537-13 336 
     
Anleggsmidler    
Adresseavisen Gruppen 1 096 2131 165 621 
Polaris Media Nordvestlandet 61 171-40 438 
Polaris Media Nord-Norge 83 03588 736 
Polaris Trykk 243 606305 625 
Andre 181 652202 138 
Eliminering 319 350404 729 
Sum anleggsmidler 1 985 0272 126 411 
     
Omløpsmidler    
Adresseavisen Gruppen 347 138369 723 
Polaris Media Nordvestlandet 62 89069 521 
Polaris Media Nord-Norge 43 18135 777 
Polaris Trykk -21 014-12 256 
Andre 659 860672 685 
Eliminering -739 687-769 267 
Sum omløpsmidler 352 368366 183 

 

Legg til i min rapport