Note 5. Driftsinntekter

 

                  20162015                                             
Annonseinntekter    
Papir 460 627535 246 
Digitalt 192 161234 480 
Radio 2 8483 218 
Sum annonseinntekter 655 636772 944 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 485 908462 329 
Løssalgsinntekter 51 67856 949 
Sum abonnementsinntekter 537 586519 277 
     
Aviser 128 648136 902 
Siviltrykk 68 55664 064 
Sum Trykkeriinntekter 197 204200 966 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 49 39447 530 
Pressestøtte 22 46621 829 
Husleie 1 7881 816 
Andre driftsinntekter 1) 56 66660 055 
Sum øvrige inntekter 130 313131 230 
     
Sum driftsinntekter 1 520 7391 624 418 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport