Note 9. Datterselskap


Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10.

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Adresseavisen Gruppen ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Adressa Distribusjon ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
Stjørdalens Blad ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Nordvest Distribusjon ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Harstad100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad 100 % 
Troms Folkeblad ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,7 % 
Harstad Tidende Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Nordavis AS 1Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid I Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
Inord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Johan Tillers vei 1-5 AS 2Datterdatter01.10.2008Trondheim100 % 


1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

2) I andre kvartal 2015 er det inngått en kjøpsavtale med Norgesgruppen om salg av samtlige aksjer i Johan Tillers vei 1-5 AS. Endelig gjennomføring av kjøpet forutsetter innfrielse av forbehold.
Inntil forbeholdene er avklart betaler Norgesgruppen en månedlig opsjonspremie til Polaris Media. Selskapet Johan Tillers vei 1-5 AS er derfor klassifisert som holdt for salg.
I forbindelse med klassifiseringen som holdt for salg er det ikke innregnet gevinst eller tap i oppstillingen over andre inntekter og kostnader.   

Legg til i min rapport