Note 10 - Bankinnskudd

 

   20162015                                                                    
Budne midler 16 11813 341 
Gjeld til kredittinstitusjoner -76 491-72 260 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -60 373-58 919 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Legg til i min rapport