Note 11 - Hendelser etter balansedagen


Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen som får påvirkning for regnskapet for året 2016.

 

Legg til i min rapport