Note 16 - Leieavtaler


Operasjonelle leieavtaler - selskapet som leietaker


Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført til konsernet klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger bokføres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleie-avtalerIT relaterte forpliktelserSum                                                                         
20171 10001 100 
20181 12801 128 
20191 15601 156 
20201 18501 185 
Etter 202014 070014 070 
Sum18 637 018 637 

 

Kontorer og lokaler leases for en periode på 15 år.

 

Legg til i min rapport