Note 4 - Egenkapital

 

2016Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalFond for urealiserte gevinsterSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201548 927-58256 982178 001 483 852 
Årets resultat   59 289 59 289 
Avsatt utbytte   -48 845 -48 845 
Andre føringer -23  -346 -370 
Estimatavvik pensjon   448 448 
(utvidet res.)    9 925 9 925 
Egenkapital per 31.1248 927-82256 982188 5479 925504 300 

 

Legg til i min rapport