Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20162015                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 155125 
 Telefon, porto 414484 
 Reisekostnader 1 6651 613 
 IT kostnader 3 5594 216 
 Konsulent og rådgivningstjenester 6 6216 159 
 Drift bygninger og driftsmidler 3 4402 345 
 Annen driftskostnad 1 9961 652 
 Sum  17 85016 594 

 

 

Legg til i min rapport