Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2016  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Reserver  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-83256 982305 8261 250 646-6 5301 244 11632 9211 582 863
Årets resultat0000-111 6570-111 657934-110 723
Endring i estimatavvik pensjoner0000-6 4870- 6 4870-6 487
Inntektsskatt ført over egenkapitalen00001 557-3471 21001 210
Endring i virkelig verdi på finansielle instrument0000015 78715 787015 787
Endring i kontantstrømsikring000001 0161 01601 016
Kapitalforhøyelse0000-80-880
Utbytte0000-63 1100-63 110-143-63 253
Andre føringer mot egenkapitalen0101-4570-457-125-581
Egenkapital per 31.1248 927-82256 982305 8271 070 4829 9251 080 40833 5961 419 831
          
2015AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
ReserverOpptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145
Årets resultat0000935 6760935 6762 682938 358
Endring i estimatavvik pensjoner000025 634025 634025 634
Inntektsskatt ført over egenkapitalen0000-6 414-56-6 4700-6 470
Endring i virkelig verdi på finanielle instrument00000-362-3620-362
Endring i kontantstrømsikring000002062060206
Andre inntekter og kostnader0000-110-110-11
Kapitalforhøyelse0000-1 4560-1 4561 4560
Utbytte0000-49 6820-49 682-133-49 814
Andre føringer mot egenkapitalen0-230-23-3 1160-3 1162 316-1 892
Egenkapital per 31.1248 927-83256 982305 8261 250 646-6 5301 244 11632 9211 582 863
          

 

Legg til i min rapport