Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2016. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20162015
Omsetning1 5211 601
EBITDA justert for engangseffekter120136
Engangseffekter/omstillingskostnader/FINN.no1-7854
Resultat før skatt-193945
Årets resultat-164938
   
EBITDA-margin7,9%8,5%
   
Investeringer i driftsmidler4265
Investeringer i finansielle aktiva10-23
   
Totalkapital23372493
Egenkapital14201583
Netto rentebærende gjeld113133
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,70,6
Likvide midler191211
* Basert på EBITDA korrigert justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
  
   
Antall mediehus3533
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk847888
Opplag per 31.12205 550210 692
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)306 426343 127
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)313 601299 956
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)11,5 mill.13,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)8,8 mill.7,5 mill.
   
Antall aksjonærer927911
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje-2,2719,18
Utbytte per aksje1,01,25
Direkteavkastning5,09%6,60%
   
Aksjekurs per 31.1214,719,1
Børsverdi per 31.12717935
 1) Endret bokføring av aksjeposten i FINN.no AS fra 2016 medfører at Polaris Medias resultatandel i FINN.no AS ikke lenger innregnes i EBITDA og at utbytte fra FINN.no AS er reklassifisert til finansinntekter. Effekten av dette utgjorde 45 mill. i EBITDA i 2015. Øvrige effekter er avsetninger til omstillingskostnader.

Økonomiske nøkkeltall (alle tall proforma):

Økonomiske nøkkeltall (alle tall proforma):

 

 201420152016
EBITDA-margin*10,0%8,5%7,9%

* - tall justert for engangseffekter

Legg til i min rapport

  

Legg til i min rapport

 

 

 

 

Legg til i min rapport

BrukerposisjonerBrukerposisjoner

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport