Viktige hendelser 2016

1. kvartal

 • Konsernledelsen påbegynner arbeidet med Prosjekt Polaris Media 2020.
 • Polaris Trykk i Harstad og Alta overtar Amedia sine trykkerioppdrag i Troms og Vest-Finnmark.
 • Marthe Lyng blir ansatt som ny HR-direktør i Adresseavisen.
 • Styret vedtar utbytte på 1,25 kr per aksje for 2015.
 • Linn Kathrine Yttervik blir ansatt som ny redaktør i Stjørdalens Blad og Malvik-bladet.
Legg til i min rapport

2. kvartal

 • Med Adresseavisen i spissen snur den ene avisen etter den andre en negativ abonnementsutvikling. Denne trenden forsterker seg gjennom året.
 • Adm. direktør Tove Nedreberg i Adresseavisen og Adresseavisen Gruppen overtar som styreleder i Mediebedriftenes Landsforening.
 • Sunnmørsposten vinner prisen for «Beste kundeservice» i kåringen til Call Center-dagene i Oslo. Adresseavisens kundesenter ble nr 2.
 • Adresseavisen blir kåret til «Årets Avis» under Mediedagene i Bergen. Kåringen gjennomføres av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).
 • Fjordabladet på Nordfjordeid endrer fra tre til to utgivelser pr uke, mens Sunnmøringen på Stranda går fra to til en utgave.
 • Byavisa blir avviklet.
 • Polaris Media selger 180000 aksjer i Cxense ASA til 151 kr per aksje, til sammen 27,2 mill. kr. Polaris Media er fortsatt en av de største eierne i Cxense ASA med en andel på rundt 5%.
 • Adresseavisen går over på annonseplattformen AppNexus fra 1. juli. Dette som en del av samarbeidet med Schibsted. Det planlegges for at også øvrige mediehus i Polaris Media skal over på denne plattformen.
Legg til i min rapport

3. kvartal

 • Konsernstyret vedtar et program som innebærer resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner frem mot 2020. Halvparten av programmet skal effektueres i 2017. I tråd med vedtaket blir det åpnet for å tilby sluttpakker og gavepensjon i alle selskaper i konsernet. Det blir kommunisert et nedbemanningsbehov på om lag 100 årsverk i 2017 og ytterligere 110 årsverk i 2018 og 2019. Fristen for de frivillige ordningene blir satt til 1. november 2016.
 • Brede Østby blir ansatt som ny salgs- og markedsdirektør i Polaris Trykk.
Legg til i min rapport

4. kvartal

 • Søknadsfristen for frivillige nedbemanningstiltak i konsernet går ut 1. november. Samlet for selskapene er det avtalt frivillig nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og i tillegg 49 årsverk for 2018 og 2019, til sammen 167 årsverk. I tillegg gjøres det en avsetning for ytterligere 28 årsverk for perioden 2018-2019.
 • Posten legger ned distribusjon på lørdager. Budfirmaet Kvikkas får tildelt tjenestekonsesjon for å distribuere aviser denne ukedagen, primært i de områder avisenes distribusjonsselskaper ikke har rutenett. Det er betydelige innkjøringsproblemer for Kvikkas, og det felles distribusjonsselskapet Helthjem og MBL etablerer et prosjekt som skal bidra til at flest mulig fortsatt skal få avisen sin på lørdager.
 • Dagens Næringsliv forlenger avtalen om trykking i Harstad og Trondheim.
 • Mediehuset iTromsø, iNord og Polaris Media Nord-Norge flytter inn i nye lokaler i Tromsø sentrum like ved passasjerterminalen som er under bygging ved Tromsø Havn.
 • Linda Eikrem blir ansatt som ny redaktør og daglig leder i Vikebladet Vestposten. Hun tiltrer 1. april 2017.
 • 21 mediehus i Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge og Trønder-Avisa konsern går over på en felles løsning for drift av det redaksjonelle systemet, basert på drift i en database. I løpet av vinteren går alle over på felles malverk og får nytt spesialtilpasset design.
 • Frode Sandmark blir ansatt som administrerende direktør i Polaris Trykk fra 1. januar 2017. Han etterfølger Steinar Bakken som blir pensjonist etter årelang innsats i Adresseavisen og Polaris Trykk.
 • Geir Bjørn Nilsen blir ansatt som felles ansvarlig redaktør for de fire mediehusene i Vesterålen; VOL, Vesteraalens Avis, Sortlandsavisa og Andøyposten.
 • Håvard Kvalheim tiltrer som konserndirektør for digitale annonseprodukter og Big data.
 • I Adresseavisen starter oppbyggingen av en sentral enhet for brukermarked og kundesenter for alle mediehus i konsernet under ledelse av utviklingsdirektør Roar Morset, som også tiltrer som konserndirektør.
 • Polaris Media kjøper 34908 egne aksjer.
 • Oddvar Ustad blir med virkning fra 1. januar 2017 ansatt i en stilling som produksjonsdirektør i Polaris Trykk. Samtidig overtar Ketil Danielsen som daglig leder i Polaris Trykk Trondheim.
 • Per Ove Bjerkan overtar som daglig leder i Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.
 • Polaris Trykk vinner anbudet for trykking av Mammutavisen i 2017. Polaris Trykk har også vunnet trykkingen av COOP Extra. Med dette vil selskapet trykke alle COOP-kjeders trykte produkter fra mars 2017.
Legg til i min rapport

Historiske hendelser:

1767

Adresseavisen grunnlegges og utgis for første gang 3. juli 1767 under navnet «Kongelig allene priviligerede Trondheims Adresse-Contoirs Efterretninger».

1843

Romsdals Budstikke grunnlegges og utgis for første gang 4. juli 1843.

1882

Sunnmørsposten grunnlegges og utgis første gang 30. november under navnet «Søndmørsposten».

1887

Harstad Tidende grunnlegges med navnet Senjens Tidende.

1973

Oppstart av nytt trykkeri på Heimdal, i dag Polaris Trykk Trondheim.

1987

Adresseavisen kjøper konsernets første lokalavis, Fosna-Folket.

1989

Oppstart av nytt trykkeri i Ålesund, i dag Polaris Trykk Ålesund.

1992

Adresseavisen ASA børsnoteres på Oslo Børs.

1995

Brønnøysunds Avis er første norske mediehus med nettavis.

1996

Oppstart av nytt trykkeri i Harstad, i dag Polaris Trykk Harstad. Adresseavisens nettsted for Midt-Norge, adressa.no, blir lansert.

1999

Etablering av Finn.no AS, hvor Polaris Media eide 11,33 prosent (nå 9,99).

2000

Harstad Tidende Gruppen etableres.

2008

Adresseavisen ASA og Harstad Tidende Gruppen fusjoneres. Polaris Media ASA etableres og børsnoteres 20. oktober.

2009

Polaris Media kjøper Edda Medias enheter på Nordvestlandet (Sunnmørsposten konsern, Romsdals Budstikke konsern og Polaris Trykk Ålesund). Oppstart av nytt trykkeri i Orkanger i samarbeid med A-pressen. Kjøp av Altaposten og Andøyposten.

2010

Kjøp av 10,1 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. Kjøp av Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis og Herøynytt.

2011

Kjøp av majoritetsandel i mediehusene Fjuken (59 %) og Vigga (59 %), samt Dølen (50 %) og Avisa Romsdal (100 %).

2012

Salg av Adresseavisen og Polaris Trykk Trondheim sine lokaler, Industriveien 13 på Heimdal, samt inngåelse av avtaler om å flytte Polaris Media og Adresseavisen til Trondheim sentrum i løpet av 2015.
Kjøp av 13,5 prosent av aksjene i Cxense AS.

2014

Salg av aksjene i eiendomsselskapet Nordre Gate 1-3 AS.
 

2015 

Adresseavisen Gruppen kjøper Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen.
 
Adresseavisen og Polaris Media flytter til Trondheim sentrum.
 
Schibsted, Amedia og Polaris Media etablerer et felles landsdekkende distribusjonsnettverk, Helt Hjem.
 
Mediehuset Innherred etableres som en sammenslåing av Levanger Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen.
 
Trønder-Avisa, som Polaris Media eier 10,1 % av, kjøper Namdalsavisa fra Amedia.
 
Sunnmørsposten overtar aksjemajoriteten i Fjordabladet på Nordfjordeid.
 
Salg av 0,13 % av Finn.no til Schibsted ASA. Ny aksjonæravtale og samarbeidsavtale med Finn.no.
 
Polaris Media og Amedia inngår samarbeid om trykk, distribusjon og transport i Troms og Finnmark.